Portfolio page
نمای ساختمان | مشاهده انواع نما های ساختمان و نمای سیمانی در سایت ما

جزئیات پروژه

  • تاریخ

     دی ۱۶, ۱۳۹۶

نمای ساختمان ، مشاهده انواع نما های ساختمان و نمای سیمانی

نمای ساختمان | مشاهده انواع نما های ساختمان و نمای سیمانی در سایت ما

نمای ساختمان چیست؟ 

نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

نمای سیمانی 

نما در ساختمان نقش عایق حرارتی و برودتی را نیز ایفا می کند که هم از هدر روی انرژی تولیدی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان به عمل می آورد و هم بر حسب نوع جنس سرمایشی ساختمان به عمل می آورد و هم بر حسب نوع جنس و رنگ خود باعث دفع و انعکاس گرما در فصل تابستان شود در نماسازی باید به مسائله دوام و پایداری ساختمان در برابر شرایط نامساعد جوی و محیطی(یخبندان،باد،زلزله،باران،پرتوهای مضر خورشید و…)توجه کرد تا عمر ساختمان از این طریق افزایش یابد.

نمای ساختمان | مشاهده انواع نما های ساختمان و نمای سیمانی در اینجا مشاهده نمایید.